Kapitalförsäkring

HusFör det långsiktiga sparande som bosparande innebär är kapitalförsäkring ett bra alternativ. Det gäller särskilt om man är aktiv och ofta byter fonder. En kapitalförsäkringen fungerar i praktiken som ett konto, där pengar som sätts in kan används för att köpa aktier och fonder. Fördelen är de skattelättnader som tillkommer. Du kan köpa och sälja värdepapper utan att behöva betala någon reavinstskatt, och du behöver inte heller deklarera. Även aktieutdelningar är skattebefriade, och ingen skatt tillkommer heller när pengar tas ut.

Den enda skatt som dras är en schablonmässig avkastningsskatt, 27% av den årliga genomsnittliga statslåneräntan. 2019 låg denna på 0,09%. Dessutom tillkommer olika avgifter, som avgifter på uttag och årsavgifter, vilka kan variera mycket mellan olika bolag. Dessutom betalar du en riskpremie som finansierar försäkringens återbetalningsskydd, som ser till att försäkringens värde betalas ut till anhöriga om du avlider. Storleken på premien beror på bedömningen av risken för dödsfall.

Den främsta nackdelen med kapitalförsäkring är att förluster inte är avdragsgilla på samma sätt som när du äger aktierna direkt. Börsfall kan därför vara förödande, och kapitalförsäkringar rekommenderas därför främst i tider av börsuppgång. För att den ska vara lönsam behövs en avkastning på minst ett par procent.