Tips för bosparande

Nytt husBostadsbolagens bosparprogram rekommenderas främst för den som är ute efter nybyggda bostäder i storstäderna, eftersom man får förtur i kön. Är man ute efter en första bostad åt sina barn kan dock detta vara ett för dyrt alternativ. Det kan vara värt för att få en bra köplats, men i huvudsak bör man vända sig till andra former av sparande, t.ex aktiefonder eller kapitalförsäkring. Det är vanligtvis billigare och ger bättre avkastning. Kapitalförsäkringar har den fördelen att gör det möjligt byta fonder skattefritt och utan att behöva deklarera. De kan därför vara intressanta om man vill vara aktiv i sitt sparande.

Även om du sparar till dina barn bör du helst spara i ditt eget namn. Väljer du att spara i ditt barns namn är pengarna oåtkomliga tills han eller hon fyller 18, och hon kan sedan själv ta ut pengarna och använda dem som hon vill. För att undvika oklarheter i fråga om arv och förmånstagare bör du också upprätta ett testamente.

Om du vill spara i bosparprogram bör du tänka på vilken typ av bostäder bolaget satsar på, och var det ligger. Idag sker den mesta utbyggnaden i storstäder och universitetsstäder, och kötiderna varierar mycket. För attraktiva lägen i storstäder kan den vara upp till 25 år. Pengarna är dock aldrig helt låsta, hittar man en bostad någon annanstans har man möjlighet att ta ut sparandet. Det tillkommer dock ofta avgifter, och man hamnar längre bak i kön.