Bospara i fonder

BoendekostnadEtt bra sätt att bospara är att placera pengarna i fonder. Till skillnad från i bosparprogram får man då tillgång till hela bostadsmarknaden, och dessutom får man ofta bättre avkastning. Fonder kan kategoriseras på olika sätt beroende på var pengarna är placerade, geografisk spridning, typ av bransch och typ av administration. Helst bör man ha pengarna i flera olika typer av fonder för att sprida risken.

Aktiefond
I en aktiefond är minst 75% av pengarna placerade 16 olika aktier eller fler. Risken kan variera beroende på var aktierna finns. Aktier placerade i tillväxtmarknader har ofta hög risk, men kan ge bra avkastning. Globala aktiefonder, med aktier spridda i flera länder, har lägre risk men samtidigt lägre avkastning. Aktiefonder kan ha aktiv förvaltning eller indexförvaltning. Aktiv förvaltning innebär att förvaltare väljer aktier för att ge så hög avkastning som möjligt. Indexförvaltning innebär dock att fonden försöker följa ett börsens utveckling i ett visst land. Detta innebär vanligtvis mindre risk.

Räntefond
I en räntefond är pengarna placerade i räntebärande papper. De har lägre risk än aktier, men ger vanligtvis sämre avkastning. Räntefonder kan vara korta eller långa, beroende på hur lång löptiden är, d.v.s. den tid under vilken räntan betalas ut. Liksom aktiefonder kan räntefonder ha aktiv förvaltning eller indexförvaltning.

Blandfond
En blandfond innehåller både aktier och räntebärande papper. Förvaltaren varierar blandningen över tid, och risken beror på hur fördelningen ser ut.

Indexfond
En indexfond är en fond där förvaltaren försöker få fonden att följa ett index, d.v.s börsens utveckling i ett visst land. Indexfonder kan vara både aktiefonder och räntefonder. Fördelen är att risken blir låg och att förvaltningsavgifterna blir mycket låga.

Fond-i-fond
En fond-i-fond innehåller andelar från minst två andra fonder, som väljs av förvaltaren. På så sätt sprids risken ytterligare, och man slipper göra egna val. Nackdelen är att administrationsavgiften då blir hög.